Kreatif X-Press

“Kreatif X-Press” adalah jerayawara (road show) Yayasan KRU di sekolah rendah dan menengah yang terpilih di Malaysia untuk mempromosikan, merangsang dan memupuk gaya hidup yang kreatif dan inovatif – di sekolah dan di rumah.

Dari ceramah kerjaya, demonstrasi perisian, pameran dan persembahan, program kami direka untuk menanamkan kreativiti dalam pemikiran generasi muda sambil mempromosikan peluang pendidikan dan kerjaya dalam ekonomi digital kepada pelajar, guru dan ibu bapa.