Terma & Syarat

Untuk memohon aset ICT, biasiswa penuh atau separa di bawah Yayasan KRU, pemohon mestilah:-

Warganegara Malaysia

  • Berumur antara 18 hingga 35 tahun
  • Mempunyai pendapatan atau datang dari keluarga dengan pendapatan isi rumah sebanyak RM5000 atau kurang  dalam sebulan.
  • Penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang baik dalam penulisan dan komunikasi lisan
  • Kreatif
  • Lulus Ujian Kebolehan
  • Mematuhi Terma atau Syarat lain yang mungkin dikeluarkan oleh Yayasan KRU dari semasa ke semasa