Lembaga Pemegang Amanah

Muhammad Razlan Ismail

Timbalan Presiden
Lembaga Pemegang Amanah

Datin Dr. Shireen M Hashim

Pengerusi
Jawatankuasa Pengawalseliaan, Peraturan dan Kewangan

Dato' Prof. Ts. Dr. A Razak Hj Mohaideen

Pengerusi
Jawatankuasa Akademik

Dato’ David Woo

Pengerusi
Jawatankuasa Pelaburan

Elain Lockman

Pengerusi
Jawatankuasa Hubungan Pelatih dan Alumni

R Ramani Ramalingam

Pengerusi
Jawatankuasa Perundangan