Lembaga Pemegang Amanah

Dato' Prof. Ts. Dr. A Razak Hj Mohaideen

Pengerusi
Jawatankuasa Akademik

Datin Dr. Shireen M Hashim

Pengerusi
Jawatankuasa Undang-Undang & Peraturan

Dato’ David Woo

Pengerusi
Jawatankuasa Pelaburan